گواهینامه های ما

رویدادهای مهم

2012 Metcera به عنوان یک شرکت نوآورانه با فناوری پیشرفته ثبت شد.

2014 گواهینامه های اختراع برای مدل های کاربردی را به دست آورد

2015 گواهینامه ISO 14001 توسط TUV را دریافت کرد.

2016 گواهینامه های ثبت اختراع را برای اختراع به دست آورد

2018 گواهینامه سیستم کنترل کیفیت ISO9001 را دریافت کرد

اوقو

گواهینامه های ما

ghr
htrh
ewqe